Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu Chương trình đào tạo đại học Chất lượng cao

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Mục tiêu của Chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân Chất lượng cao của Trường ĐHHHVN là nhằm đào tạo những sinh viên tốt nghiệp có chất lượng cao thông qua việc ưu tiên đầu tư điều kiện giảng dạy và học tập tốt, đội ngũ giảng viên giỏi và áp dụng phương pháp dạy – học hiện đại theo định hướng tiêu chuẩn của các Trường Đại học tiên tiến trong khu vực. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các yêu cầu sau:
 •           Có kiến thức cơ bản, có chuyên môn sâu rộng, có kỹ năng thực hành tốt và khả năng thích ứng cao trong môi trường làm việc sau này.
 •           Có năng lực tiếp cận nhanh và ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật thuộc lĩnh vực được đào tạo.
 •           Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, biết tư duy hệ thống và tư duy phân tích, có khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế.
 •           Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề xã hội thông thường.
 •           Đạt chuẩn về tin học văn phòng và có khả năng sử dụng công cự tin học phục vụ công tác chuyên môn
 •           Có sức khỏe tốt, có kiến thức về giáo dục quốc phòng – an ninh , đạt chuẩn mực đạo đức, trung thành với Tổ quốc, phục vụ đất nước và xã hội.
 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 •           Chương trình đào tạo đại học Chất lượng cao ( CTĐTĐHCLC ) được thực hiện theo học chế tín chỉ.
 •           Chương trình được xây dựng phát triển từ chương trình đại học cùng chuyên ngành, có tham khảo các chương trình tiên tiến trong và ngoài nước với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn theo hướng nâng cao, đề cao tư duy sáng tạo, khả năng tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm cần thiết.
 •           - Chương trình đào tạo đảm bảo ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành được dạy bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh – Việt.
 1. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN
 •          Được học tập trong điều kiện tốt hơn so với chương trình đại trà do Nhà trường đầu tư riêng cho chương trình chất lượng cao
 •          Được đóng góp ý kiến về các nội dung: phương pháp giảng dạy của giảng viên; công tác quản lý, phục vụ; điều kiện cơ sở vật chất theo từng học kỳ và từng năm học.
 •          Được ưu tiên tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học và các chương trình trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế trong khuôn khổ hoạt động của Nhà trường
 •          Ưu tiên trong lựa chọn đề tài nghiên cứu, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 •          Được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, chính sách học bổng khuyến khích học tập và các quyền lợi khác như sinh viên đại học hệ chính quy đại trà
 • GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CHẤT LƯỢNG CAO
 •          Là giảng viên theo học các chương trình hệ Đại học/Sau Đại học bằng tiếng Anh tại các quốc gia phát triển và có bằng cấp chuyên môn phù hợp với ngành học.
 •          Là giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, sử dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại nhằm phát huy tính chủ động của sinh viên
 •          Đối với các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, yêu cầu giảng viên tốt nghiệp từ các chương trình Đại học/Sau Đại học trong nước hoặc nước ngoài có trình độ tiếng Anh tương đương 6.0 IELTS trở lên và có bằng cấp chuyên môn phù hợp với ngành học
 • CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
 •          Hiện nay, Trường ĐHHHVN đang đào tạo 02 chuyên ngành Đại học Chất lượng cao:
 1.          Ngành Kinh doanh quốc tế - Chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương ( Mã số: 52.34.01.20 )
 1.          Ngành Kinh tế vận tải – Chuyên ngành Kinh tế Vận tải biển ( Mã số: 52.84.01.04 )