Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Kế hoạch kiểm tra tiếng Anh đầu vào sinh viên Khóa 56 (dạng TOEIC)

Thông báo Kế hoạch kiểm tra Tiếng Anh đầu vào đối với toàn bộ sinh viên (SV) đại học, cao đẳng hệ chính quy Khóa 56, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Toàn bộ SV khóa 56 (ĐH, CĐ, CLC) phải tham dự đợt thi này (bắt buộc).

- Giúp cho SV khóa 56 làm quen với bài thi TOEIC quốc tế, tự đánh giá trình độ để đăng ký học tập các Học phần Anh văn cơ bản từ Học kỳ 2 (được chia theo cấp độ để SV đăng ký phù hợp với trình độ, năng lực cá nhân).

- Kết quả kiểm tra chỉ mang tính khảo sát, không tính vào điểm học tập của SV.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA: Xem file đính kèm